Geboren 1932 in (Libanon)
Biographie
Liste expositions